Telefoon+31 6 127 999 54

Welkom bij
Rini Coaching

Hoe blijf ik mezelf in deze maatschappij?
Hoe kan ik mezelf veranderen?
Zorg voor regie en overzicht, geniet van je leven.
MEER INFORMATIE

OVER RINI COACHING

BLIJF JEZELF

Ondanks de huidige financiële crisis leven we nog steeds in een samenleving die welvarender is dan ooit. Het kapitalistisme heeft geen windeieren gelegd en ons zekerheid en voorspoed op economisch gebied gegeven. Het leven in een verzorgingsstaat heeft er ook voor gezorgd dat er regelingen zijn voor mensen die hun baan verliezen of ziek worden. Helaas krijg je door de huidige individualisering en de-socialisatie, dan meteen ook een stigma; je bent een loser...

VERANDERING

Deze maatschappelijke verharding heeft zich verspreidt naar alle levensgebieden en legt een grote druk op ons als burgers; je hebt het gevoel dat je niet alleen financieel succesvol moet zijn, je moet ook sociaal en als familie het perfect voor elkaar hebben. Veel mensen hebben moeite om deze rollen te vervullen en toch proberen we uit alle macht (of uit angst) dit beeld te handhaven. Vooral bij dramatische of traumatische momenten in je leven kom je dan tot de conclusie dat dit (oppervlakkige en materialistische leven) geen voldoening geeft, je ervaart geen zingeving. Menigeen raakt hier dusdanig door van slag dat er onbeantwoorde levensvragen komen met een depressie of burn-out volgt.

Er zijn life coaches die samen met je op zoek gaan naar jezelf, meestal de bron van je passie en zingeving. Vaak ben je daar zover vanaf dat het om enorme veranderingen en aanpassingen in je leven vraagt om weer op dat punt terug te komen.

REGIE

Bij Rini coaching ga je een stapje verder; we brengen samen je originele en authentieke Ik in kaart en vinden een manier om deze zo naadloos mogelijk te laten integreren in je huidige leven. Op deze wijze wordt niet alleen je identiteit behouden, maar ook verrijkt en verdiept. Het is vooral een traject van bewustwording en inzicht. De nadruk ligt op het legitimeren en positief labelen van de belangrijkste rollen in je leven. Op deze wijze verwijderen we vrees en frustratie en optimaliseren we de zingeving in je leven. We doen dit met een persoonlijk op je afgestemde, en daardoor unieke mix van technieken. Dit doen we met een humoristische noot en de nodige zelfspot. Het traject sluiten we op een ludieke manier af; dit kan zijn met een make over, het maken van een (graffiti) kunstwerk of een optreden met een zelfgeschreven rap of ingestudeerde dans.

OVER RINI

Personalia

Rini Kerkhof (Geldermalsen 10-09-1967), alleenstaand. Zorgt in co-ouderschap voor zoon Timo (02-04-2000). Woont sinds 1968 in Culemborg.

Werkhistorie

Heeft vanaf 1985 tot 2007 gewerkt bij (nu) Post.nl, daar vrijwel alle functies van postbode tot aan leidinggevende vervuld, de laatste jaren daarvan als secretaris en voorzitter van de OC (onderdeel commissie van de OR) van rayon Nijmegen. Daarna als (psychiatrisch) begeleider gaan werken bij vervolgens; Stichting MEE in Tiel, Het Wegloophuis voor Psychiatrie in Utrecht, Stichting Prezzent in Zaltbommel en Geldermalsen, Kwintes in Zeist en nu bij de RIBW Nijmegen en Rivierenland in Culemborg. Gespecialiseerd in ambulante begeleiding van mensen met EPA (ernstig psychische aandoeningen). Sinds 1 juli 2012 ook eigenaar van coaching-bureau; Rini-coaching

team img 1

RINI

Life coach

Ervaren in het werken met:

  • Zelforganisatie
  • Herstelvisie
  • Rehabilitatie
  • Presentiebenadering
  • Oplossingsgericht werken
  • Multicultureel werken
  • NLP
  • FLOW

Opleiding

Na de MAVO nog het VWO geprobeerd, daarna gaan werken bij Post.nl in de loop van de tijd hier een tiental cursussen voor medezeggenschap, management en mentorschap gevolgd (o.a. mentoring, ontwikkeling persoonlijke kracht en natuurlijk leiderschap). In 2011 de bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij de Hogeschool van Utrecht behaald. Daarnaast nog cursussen, minors en workshops van Verslavingsproblematiek, NLP, FLOW en Rehabilitatie gevolgd. Verdiept in de Presentiebenadering, HSP en Psycho-synthese. Verder een grote hoeveelheid aan tecid kennis ontwikkeld in de diverse werkgebieden.

Pluspunten

Jong van geest en hart. Zeer positief en humoristisch ingesteld. Veel geduld en kan zeer goed luisteren. Heeft een rijke fantasie en veel creativiteit. Kan putten uit een uitgebreid en kleurrijk netwerk.

Minpunten

Eigenzinnig en vervalt soms in ‘wollige’ taal om interessant te lijken. Wil zijn echte leeftijd niet accepteren.

HOE WERKT HET?

HET KLIKGESPREK

Een belangrijk element (tot wel 30%) voor het slagen van een coaching-traject is de klik tussen de coach en zijn cliënt, dit staat los van de toegepaste coaching technieken. Deze klik moet wederzijds zijn. Tijdens het klikgesprek krijg je de gelegenheid om je wensen en verwachtingen te bespreken, ik geef je een indruk van wat je kunt verwachten en hoe het traject er ongeveer uit zal gaan zien. Aan het eind van het gesprek gekeken of er wederzijds genoeg ‘goed gevoel’ is om het traject te starten.

COACHINGSGESPREKKEN

Tijdens deze gesprekken gaan we systematisch op zoek naar je identiteit, je wensen en verwachtingen (niet perse in deze volgorde). In de eerste gesprekken zal de nadruk op je levensverhaal, de familieladder en je sociale status liggen. Later in het traject gaan we ons richten op je rollen, opvattingen en principes. Tegen het einde van het traject zullen we het geleerde onder zo gunstig mogelijke omstandigheden in de praktijk gaan brengen.

DE EINDACTIVITEIT

Het komt als oppervlakkig over en op tv wordt het vaak uitvergroot en gedramatiseerd. Maar toch heeft de symbolische start van je nieuwe Ik een grote toegevoegde waarde. Mits op de juiste manier toegepast zal er een blijvend gevoel van toegenomen geluk en zingeving optreden. Afhankelijk van de gekozen eindactiviteit kan er (in overleg) gebruik worden gemaakt van externe partijen om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

GEBRUIKTE TECHNIEKEN

PRESENTIE
BENADERING

Mijn basishouding komt vanuit de presentiebenadering. Hierbij maak ik voortrurend contact en zullen we het traject op de leest van een professionele vriendschap doorlopen. In deze sfeer van gelijkwaardigheid en wederkerigheid komen er vanzelf diepere lagen bloot te leggen waar we mee aan de slag kunnen gaan.

OPLOSSINGS
GERICHT

Met Oplossingsgericht Werken onderzoeken we wat je krachten zijn en leggen we de nadruk op de uitzonderingen op de regel. Daardoor werken we vanuit positiviteit en zoeken we naar de oplossingen in plaats van ons te focussen op problemen. Door je rollen op een realistische wijze positief te belabelen heffen we gevoelens van frustratie en machteloosheid op.

NLP

Door onderdelen van NLP toe te passen kunnen we energie consumerend gedrag en vervelende situaties verminderen en energie gevend gedrag en gevoel verankeren. Via metaforen kunnen we complexe situaties verhelderen en ontstaan er handvatten om hierin regie te nemen. Door je interne communicatie en manier van contact maken te onderzoeken verrijken we je referentiekader en krijg je meer inzicht en regie tijdens het communiceren met anderen.

KAIZEN
METHODE

Tijdens het traject kijken we voortrurend naar de kleinste verandering die het meeste effect geeft. Dit noemt men de Kaizenmethode. Ons brein heeft de neiging om bij te grote veranderingen op slot te slaan waardoor de voorgenomen verandering alleen maar in gedachten blijft, dit heeft meestal een faalervaring tot gevolg (morgen ga ik afvallen/ stoppen met roken enzovoort). Deze werkwijze kan tot gevolg hebben dat we actiever worden en we een voorgenomen stap samen in de praktijk gaan uitvoeren.

FLOW

Tijdens het doorlopen van het coaching traject ontstaan er genoeg topics en onderwerpen die input voor een eindactiviteit geven. Of je nu die heel herkenbare metafoor als onderwerp voor je kunstwerk neemt, iedereen in je rap lekker dist of je nieuwe gestylde Ik als een bom inslaat maak niet uit. Vanuit FLOW creëren we de juiste voorwaarden hiervoor waardoor het die positieve ervaring wordt die je leven verrijkt.

GECOMBINEERD

Al deze technieken dompelen we onder in een luchtig sausje van humor en zelfspot.

Al deze ingrediënten geven ons de houvast, het inzicht, de regie en het vertrouwen om onze huidige samenleving met zijn ‘ijstijd van het hart’ te relativeren en de maatschappelijk druk van ons af te schudden.

TARIEVEN EN CONTACT

Tarieven
Klikgesprek van 1 uur € 50,- (incl.btw)
Coaching gesprek van 1,5 uur € 95,- (incl.btw)
Afsluitingsactiviteit van 3 uur €250,- (incl.btw)
Pakket (9 gesprekken + afsluiting) €995,- (incl.btw)
Telefonisch consult (max. 20 minuten) € 30,- (incl.btw)
Exitgesprek bij beindiging traject gratis

De gesprekken vinden bij u thuis of op een locatie plaats.

Het coaching traject bestaat normalerwijze uit het klikgesprek, 9 maandelijkse gesprekken en de afsluitingsactiviteit. Natuurlijk is er ook maatwerk naar jouw wensen mogelijk.

Afwijkende tarieven op aanvraag.

Ben je verhinderd, laat het me dan minimaal 24 uur van tevoren weten, dan kan ik nog iemand anders inplannen. Na 24 uur worden de kosten, zonder dringende reden, voor de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

POSTADRES

Elke avond bereikbaar per telefoon, even langskomen kan na overleg.

+31 6 127 999 54 (`s avonds tussen 18.00 en 19.00 uur)

info@rini-coaching.nl

Jan van Riebeeckstraat 92, 4105 BD Culemborg